Rola błonnika pokarmowego w żywieniu dojelitowym pacjentów pediatrycznych – kiedy należy rozważyć dietę enteralną z dodatkiem błonnika?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Żywienie dojelitowe jest procedurą medyczną stosowaną, gdy podaż doustna pokarmów jest nieadekwatna do potrzeb energetycznych lub u pacjenta odnotowuje się duży ubytek masy ciała, zahamowanie wzrastania lub niewystarczające wzrastanie. Wybór odpowiedniego preparatu do żywienia dojelitowego może zapobiegać nie tylko niedożywieniu, lecz także problemom jelitowym, takim jak biegunki, zaparcie stolca, wzdęcia czy bóle brzucha. Może również mieć korzystny wpływ na stabilizację glikemii, a także pozytywnie działać na rozwój mikrobiomu jelitowego u dzieci żywionych tą metodą.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 71-78    DOI:10.17443/SMP2023.20.01

Abstract:

Enteral nutrition is a medical procedure used when the oral supply of food is inadequate to energy needs, or when the patient is experiencing significant weight loss, growth retardation or insufficient growth. Choosing the right formula for enteral nutrition can prevent not only malnutrition, but also intestinal problems such as diarrhea, constipation, flatulence, and abdominal pain. It can also have a beneficial effect on the stabilization of glycemic levels and has a positive effect on the development of the intestinal microbiome in children fed enterally.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 71-78    DOI:10.17443/SMP2023.20.01author-image

Agnieszka Borys-Iwanicka

author-image

Dorota Mickiewicz-Góra

author-image

Tomasz Pytrus