Powiększone węzły chłonne u dzieci i młodzieży – ABC dla pediatrów i lekarzy POZ


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Problem powiększonych węzłów chłonnych (limfadenopatii) dotyczy 50-90% pacjentów pediatrycznych. W zdecydowanej większości przypadków diagnostyka oparta na dokładnym wywiadzie i badaniu przedmiotowym, z rozważnym wykorzystaniem podstawowych badań dodatkowych, a także ewentualna terapia mogą być prowadzone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W artykule zaprezentowano aktualne standardy wczesnego postępowania z dziećmi i młodzieżą z powiększonymi węzłami chłonnymi. Przedstawiono najczęściej spotykane sytuacje kliniczne: wyszczególniono czynniki etiologiczne, istotne punkty badania podmiotowego i przedmiotowego, objawy towarzyszące limfadenopatii oraz typowe dla wybranych schorzeń odchylenia w badaniach dodatkowych. Ponadto opracowano oparte na najaktualniejszych rekomendacjach algorytmy postępowania, pomocne w podjęciu decyzji dotyczących prowadzenia samodzielnej terapii bądź przekierowania pacjenta do dalszej opieki specjalistycznej.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 714-726

Abstract:

The problem of enlarged lymph nodes is encountered in 50-90% of pediatric patients. In the vast majority of cases, diagnosis based on a thorough interview and physical examination, with the prudent use of basic laboratory assays and imaging. First-line anti-infective therapy should be carried out by a primary care physician (GP). The aim of this report is to present current standards for the initial management of children and adolescents with enlarged lymph nodes. The most common clinical situations are presented with focus on etiology, important aspects in patient history and physical examination, symptoms accompanying lymphadenopathy and abnormalities in additional tests characteristic for most frequent diseases. We developed algorithms of diagnostic and therapeutic management based on the recent recommendations to facilitate decision-making process for health-care providers.

 

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 714-726


12 zł

author-image

Agata Marjańska

author-image

Monika Pogorzała

author-image

Jan Styczyński

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.