Tłuszczak – niecodzienne zagadnienie w praktyce pediatrycznej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Guzy wywodzące się z tkanki tłuszczowej są względnie rzadkim problemem, z jakim spotyka się w praktyce pediatra, mogą być jednak związane ze schorzeniami uwarunkowanymi genetycznie, jak również zespołami predyspozycji do powstawania nowotworów. W przypadku części z nich dysponujemy możliwościami leczenia celowanego. Istotna jest współpraca między specjalistami oraz konsultacja genetyczna w razie wskazań.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 735-742

Abstract:

Adipose tumors are a relatively rare problem faced by pediatricians in their practice, however, they may be associated with genetically determined diseases, as well as cancer predisposition syndromes. In some of them, we have the possibility of targeted treatment. Cooperation between specialists is important, and genetic consultation is advised if there are indications.

 

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 735-742


12 zł

author-image

Monika Kowalczyk

author-image

Dorota Wicher