Sepsa u noworodka: definicja, diagnostyka i terapia.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rozpoznawania i leczenia sepsy u noworodków. Zawarte w nim wiadomości stanowią kompendium wiedzy i oparte są na rezultatach własnych badań klinicznych, a także na doświadczeniu i wiedzy w tym zakresie, popartej wynikami prac innych autorów. Szczególną uwagę należy zwracać na obecne już od samego początku sepsy zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy, które – wywołane nadmierną odpowiedzią zapalną organizmu na obecność bakterii– powodują aktywację procesu krzepnięcia i hamowanie aktywności fibrynolizy. Może to prowadzić do uszkodzenia mikrokrążenia w ważnych życiowo narządachi zaburzenia ich funkcji. W konsekwencji, nadmierne zużycie czynników krzepnięcia może powodować powstanie skazy krwotocznej. W profilaktyce tych zaburzeń podkreśla się istotne znaczenie stosowanianie selektywnego inhibitora fosfodiesterazy – pentoksyfiliny, leku o silnych właściwościach przeciwzapalnych i antyagregacyjnych.

Abstract:

Author presents general information concerning diagnosis and treatment of sepsis and septic shock. The compendium of knowledge is based on the results ofthe own clinical studies and the experiences supported by the data obtained by other authors. Author emphasizes the importance of disturbances in hemostasis and fibrynolysis, which are caused by over-inflammatory response of the organism of neonate after bacteria invasion. These disturbances may lead to the microcirculation disorder and malfunction of the main organs. As a consequence of excessive coagulation, the bleeding may occur what significantly aggravates the clinical course of sepsis. Author also points out the protective role of non-selective phosphodiesterase inhibitor– pentoxifylline, a multipotential drug with antiinflammatory and antiaggregatory properties.author-image

Ryszard Lauterbach