author-image

Ryszard Lauterbach


Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Specjalista w zakresie pediatrii oraz neonatologii.
Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Od 1994 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii. Przez sześć lat był Pełnomocnikiem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw badań naukowych w Collegium Medicum (lata 2000 – 2006).
Dorobek naukowy
1979 - specjalizacja I st z pediatrii
1981 - specjalizacja II st z pediatrii
1985 - tytuł doktora nauk medycznych
1989 - specjalizacja z neonatologii
1996 - tytuł doktora habilitowanego
2002 - tytuł profesora

Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, od 2019 prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
W kręgu Jego zainteresowań plasuje się głównie sepsa u noworodka, wentylacja nieinwazyjna, optymalizacja żywienia parenteralnego.
Autor wielu publikacji, rozdziałów i książek.


Autor artykułów