Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci według zaleceń PRACTALL.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Astma dziecięca ze względu na swoją specyfikę i częstość wymaga odrębnego traktowania. Raport PRACTALL przygotowany przez wiodących ekspertóweuropejskich i amerykańskich jest pierwszym, kompleksowym opracowaniem problematyki astmy u dzieci. Autorzy przedstawiają drugą część zaleceń PRACTALL, w szczególności dotyczących rozpoznawania i leczenia astmy u dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

Abstract:

Childhood asthma is a specific disease that requires special treatment depending on patient’s symptoms and age. A PRACTALL consensus prepared by expertsfrom Europe and USA gives practicing physicians first complex report about childhood asthma. Authors present second part of PRACTALL guidelines particularly concerning diagnosis and treatment of bronchial asthmain the different age groups of children.author-image

Witold Bartosiewicz

author-image

Joanna Lange

author-image

Marek Kulus