Diagnostyka zakażenia o wczesnym początku u noworodków – cz. 2.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Diagnostyka zakażenia o wczesnym początku jestu noworodka trudna. Objawy kliniczne sepsy, zwłaszczana początku choroby, są dyskretne i niespecyficzne. Artykuł jest przeglądem przydatności poszczeg&oacute;lnych test&oacute;w laboratoryjnych we wczesnym rozpoznawaniu zakażenia, z uwzględnieniem zastosowania poszczeg&oacute;lnych marker&oacute;w w praktyce klinicznej. Nie ma pojedynczego testu laboratoryjnego, a nawet panelu test&oacute;w, kt&oacute;re by z pełną wiarygodnością pozwoliły ustalić rozpoznanie zakażenia. Badanie mikrobiologiczne krwi, chociaż stanowi &bdquo;złoty standard&rdquo; rozpoznawania zakażenia, nie zawsze jest niezawodne. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa i własnego doświadczenia proponujemy algorytm diagnostyczny zakażenia o wczesnym początku u noworodk&oacute;w. Prezentowany dokument został wdrożony do praktyki klinicznej w ośrodku III poziomu referencyjnego.</p>

Abstract:

<p>The diagnosis of sepsis in neonate is difficult. Clinical signs, particularly early in the course of disease, are subtle and nonspecific. In this article we review the usability of diagnostic markers in early detection of neonatal early onset sepsis with an emphasis on the utility diagnostic laboratory markers in clinical practice. No single biomarker or panel of biomarkers is reliable sufficiently for early detection of neonatal sepsis. Blood culture is the &bdquo;gold standard&rdquo;, but not always reliable. Based on extensive review published resources and own experience we propose a diagnostic algorithm forearly onset sepsis in neonates. Presented guidelines are established as standard procedure in 3th level perinatal center.</p>

author-image

Anna Waśko

author-image

Maria Wilińska

author-image

Anna Kowal

author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka