Zasady postępowania w zatruciu paracetamolem


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Paracetamol – szeroko rozpowszechniony lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, po przedawkowaniu wykazuje znaczną hepatotoksyczność. Ze względu na powszechną dostępność jest główną przyczyną ostrej niewydolności wątroby w wielu zachodnich krajach. Autorzy przedstawiają zasady postępowania u pacjentów z zatruciem paracetamolem.

Abstract:

Paracetamol – widely used as an analgesic and an antipyretic drug, if overdose is hepatotoxic. Due to easy access it is a main cause of acute liver failure in many western countries. Authors present treatment algorithm in patients with paracetamol overdose.author-image

Joanna Pawłowska

author-image

Sylwester Prokurat

author-image

Józef Ryżko

author-image

Irena Jankowska