Profilaktyka przeciwbakteryjna u dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Skuteczność profilaktyki przeciwbakteryjnej u dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi od lat jest tematem dyskusyjnym, a zalecenia towarzystw nefrologicznych i pediatrycznych są odmienne. Na łamach prestiżowego New England Journal of Medicine opublikowano rzetelnie przeprowadzoną analizę u dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi - RIVUR (Randomized Intervention for Children with Vesicoureteral Reflux). Autorzy opracowania przedstawiają wyniki badania, ich znaczenie w odniesieniu do praktyki klinicznej oraz wskazują na możliwe perspektywy.

Abstract:

The efficacy of antimicrobial prophylaxis in children with vesicoureteral reflux is debated for years, and the recommendations of societies of nephrology or pediatrics are different. New England Journal of Medicine has recently published a reliable analysis in children with vesicoureteral reflux - RIVUR (Randomized Intervention for Children with Vesicoureteral Reflux). Authors present the results of the study, their relevance to clinical practice and suggest possible perspectives.author-image

Piotr Buda

author-image

Łukasz Obrycki

author-image

Mieczysław Litwin