Trichobezoar u 12-letniej dziewczynki – opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Trichobezoar, czyli guz włosiany, stanowi rzadko występującą formę ciała obcego w przewodzie pokarmowym. Objawy wynikające z jego obecności są niespecyficzne. Główną rolę w diagnostyce odgrywa badanie endoskopowe przewodu pokarmowego. W pracy przedstawiono opis przypadku 12-letniej dziewczynki z trichobezoarem.

Abstract:

Trichobezoar, also called a hair tumor, is a rare form of a foreign body in the gastrointestinal tract. Symptomps due to its presence are non-specific. The endoscopic examination of the gastrointestinal tract plays the main role in the diagnosis. The paper presents a case report of 12-year-old girl with a trichobezoar.author-image

Marek Woynarowski

author-image

Patryk Lipiński