Niedobory witaminy D u małych dzieci w Rosji: wyniki badania wieloośrodkowego RODNICHOK (2013-2014) (w języku angielskim)


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Niedob&oacute;r witaminy D jest zjawiskiem powszechnym, co ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Ten problem dotyczy r&oacute;wnież Rosji, kt&oacute;rej większość terytorium znajduje się powyżej 42&deg;N.Cel badania: Ocena zasob&oacute;w ustrojowych witaminy D u małych dzieci i efektywności profilaktyki i leczenia deficyt&oacute;w witaminy D w r&oacute;żnych regionach Federacji Rosyjskiej. <br /><br />Metody: Grupę badaną stanowiły niemowlęta i dzieci w pierwszych 3 latach życia, kt&oacute;re podlegały opiece szpitalnej rosyjskich zakład&oacute;w opieki zdrowotnej. Pr&oacute;bki krwi pobrano w celu określenia stężenia 25(OH)D. Badanie trwało od listopada 2013 r. do października 2014 r.<br /><br />Wyniki: Zbadano 1230 niemowląt i dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat. U 24,4% pacjent&oacute;w (n = 300) ujawniono niedob&oacute;r witaminy D definiowany jako stężenie 25(OH)D w zakresie od 21 do 29 ng/ml. U 41,7% dzieci (n = 513) stwierdzono deficyt witaminy D, a więc wartości 25(OH)D &le; 20 ng/ml. Częstość występowania deficyt&oacute;w lub niedobor&oacute;w witaminy D nie miała związku z położeniem geograficznym lub nasłonecznieniem obszaru zamieszkania badanych dzieci.<br /><br />Wnioski: 2/3 badanych niemowląt i małych dzieci miało niewłaściwe stężenia 25(OH)D (deficyt lub niedob&oacute;r). Dlatego też celowe wydaje się dokonanie istotnych zmian w obecnych wytycznych zapobiegania niedoborom witaminy D i ich leczenia oraz realizacja tych wytycznych w praktyceklinicznej.</p>

Abstract:

<p>Vitamin D insufficiency is a wide spread phenomenon, which has an adverse effect on human health. Some studies shown by now that 30% to 50% ofthe general population, both in Europe and in the United States, have a vitamin D in sufficiency. This problem is also pressing in Russia, which has mostof its territory located to the north of the 42nd parallel north and is thus at risk for vitamin D insufficiency. The Russian territory has some areas with decreased insolation and is naturally among the world&rsquo;s regions with a rather high risk of vitamin D insufficiency and deficiency. A pressing problem is to ensure adequate vitamin D levels in children in their 2nd or 3rd year of life whose diet may not contain a sufficient vitamin D amount, whereas insolation-dependent endogenous synthesis of this vitamin is insufficient as well.<br /><br />Study objective: To evaluate the vitamin D sufficiency in young children and the adequacy of pharmacological treatment / prevention provided forvitamin D insufficiency in various regions of the Russian Federation.<br /><br />Methods: Infants and children in their first 3 years of life, who had been admitted for in-patient treatment to Russian health care centres, wereexamined. Blood samples were obtained at study enrollment to determine their plasma 25(OH)D concentrations. The study lasted from November2013 to October 2014.<br /><br />Results: 1,230 infants and children aged from 1 month to 3 years were examined. Vitamin D insufficiency (plasma 25(OH)D concentrations in the rangeof 21 to 29 ng/mL) was detected in 300 subjects (24.4%), and vitamin D deficiency (25(OH)D &le; 20 ng/mL) in 513 children (41.7%). The prevalence ofvitamin D insufficiency and deficiency was independent of the region&rsquo;s geographic location or insolation level.<br /><br />Conclusion: Over two-thirds of infants and young children in the study sample were found to have a vitamin D insufficiency or deficiency. <span style="line-height: 1.3;">It is therefore expedient to revise the current guidelines taking into account the state-of-the-art approaches to the prevention and treatment ofvitamin D insufficiency, to make appropriate changes and to implement them in clinical practice.</span></p>

author-image

Grupa Ekspertów