Artykuły

Wydane w latach
Wybierz numer
Mózgowe porażenie dziecięce jako wynik uszkodzenia mózgu u dzieci z zakażeniami wrodzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem zakażenia wirusem cytomegalii
Bezpłatne Czytaj
Bezpłatne Czytaj
Rola chirurga w leczeniu i rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
Bezpłatne Czytaj
Bezpłatne Czytaj
Rearanżacje regionów subtelomerowych jako czynnik etiologiczny zaburzeń rozwoju u pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną, cechami dysmorfii i wadami wrodzonymi – wyniki badań w grupie 149 chorych
Bezpłatne Czytaj
Ocena wpływu wysokotłuszczowej diety na parametry gospodarki lipidowej u dzieci z padaczką lekooporną leczonych dietą ketogenną
Bezpłatne Czytaj
Rozkłady wartości ciśnienia krwi w populacji referencyjnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Bezpłatne Czytaj
Bezpłatne Czytaj
Bezpłatne Czytaj
Bezpłatne Czytaj
Bezpłatne Czytaj
Zmiany w układzie krążenia w wybranych chorobach tkanki łącznej
Bezpłatne Czytaj
Bezpłatne Czytaj
Bezpłatne Czytaj
Bezpłatne Czytaj