author-image

Robert Śmigiel


Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel
Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Pediatrycznego, WNoZ, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Profesor Robert Śmigiel jest związany z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu od początku swojej pracy zawodowej, jest specjalistą pediatrii, genetyki klinicznej, neonatologii oraz pediatrii metabolicznej. Od wielu lat jest lekarzem konsultującym z zakresu genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej w oddziałach noworodkowych i pediatrycznych w województwie dolnośląskim i opolskim. Współtworzy Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich imienia Bartłomieja Skrzyńskiego we Wrocławiu oraz uczestniczy w pracach nad powstaniem Centrum Pediatrii przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Profesor Robert Śmigiel jest członkiem zarządu krajowego Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu i Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii oraz członkiem zarządu lokalnego oddziału dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 
Tematyka pracy badawczej Profesora Roberta Śmigla skupia się nad zagadnieniami zaburzeń neurorozwojowych, zespołów dysmorficznych, strukturalnych wad rozwojowych oraz wrodzonych wad metabolizmu u dzieci. Jest autorem i współautorem ponad 500 publikacji oryginalnych, prac kazuistycznych i poglądowych oraz streszczeń konferencyjnych. Profesor Robert Śmigiel jest redaktorem monografii pt „Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju u dzieci”, „Wrodzone zarośnięcie przełyku: praktyczny przewodnik” oraz „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi”, a także jest autorem 50 rozdziałów w podręcznikach naukowo-dydaktycznych (z dziedziny pediatrii, pediatrii metabolicznej, neonatologii, genetyki klinicznej) oraz materiałów dydaktycznych w poradnikach dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. 
Profesor Robert Śmigiel od wielu lat współpracuje społecznie ze stowarzyszeniami i fundacjami rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju, chorobami genetycznymi i metabolicznymi. Jako lekarz pediatra i genetyk kliniczny otrzymał Nagrodę im. prof. Z. Religi „Wyjątkowy Lekarz” oraz wyróżnienie od Prezydenta Miasta Wrocławia „Wrocław bez barier”, a także był nominowany do nagrody „Anioły Medycyny”.