author-image

Ewa Cichocka-Jarosz


Prof. dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz
Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii UJ CM, Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Pediatra, alergolog