Powikłania przebiegu grypy w zależności od wieku

2018-03-15

article image

Powikłania przebiegu grypy w zależności od wieku

Autor: Jędrzej Sarnecki              

Opracowanie na podstawie: Shang M, Blanton L, Brammer L i wsp. Influenza-Associated Pediatric Deaths in the United States, 2010-2016. Pediatrics 2018; DOI: 10.1542/peds.2017-2918.

Ze względu na ciężki przebieg grypy w populacji pediatrycznej w 2004 r., w którym to w wyniku tej choroby odnotowano w Stanach Zjednoczonych 153 przypadki zgonu dzieci, rozpoczęto w tym kraju systematyczne monitorowanie powikłań grypy u dzieci. W lutym na łamach czasopisma Pediatrics ukazał się raport dotyczący śmiertelnych powikłań tej choroby w populacji pediatrycznej w trakcie ostatnich 6 sezonów − w latach 2010-2016.

W ramach raportu przeanalizowano 675 odnotowanych przypadków zgonu pacjentów < 18. roku życia związanych z laboratoryjnie potwierdzonym zachorowaniem na grypę. Średnia zapadalność wynosiła 0,15 na 100 000, najwyższa była wśród niemowląt < 6. miesiąca życia (0,66 przypadków na 100 000) i wśród niemowląt i małych dzieci w wieku 6-23 miesięcy (0,33 na 100 000). Wśród analizowanych przypadków częściej stwierdzano zarażenie wirusem typu A (436 przypadków, 65%) niż typu B (225 przypadków, 33%), a u 5 pacjentów odnotowano zarażenie oboma typami.

U ponad połowy dzieci stwierdzono występowanie co najmniej 1 przewlekłej dolegliwości przed zachorowaniem na grypę. Najczęściej (27%) były to zaburzenia neurologiczne, astma i wrodzone wady serca. Pacjenci bez chorób przewlekłych byli młodsi (mediana: 5 lat vs 8 lat) i rzadziej zaszczepieni (27% vs 36%).

Spośród 477 dzieci, które mogły być zaszczepione (w wieku > 6. m.ż.), 31% otrzymało co najmniej 1 dawkę szczepionki przeciwko grypie ≥ 14 dni przed zachorowaniem, a tylko 22% otrzymało wszystkie zalecane dawki szczepionki ≥ 14 dni przed zachorowaniem.

Jak podsumowują raport autorzy publikacji, nadal występują przypadki zgonu w przebiegu grypy. Najbardziej zagrożone są dzieci młodsze, szczególnie niemowlęta < 6. m.ż. Zwiększenie wyszczepialności przeciwko grypie może ograniczyć liczbę śmiertelnych powikłań tej choroby.


Podobne aktualności