Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce, wydanie II - 2017 (PDF)

2018-03-22

article image

W związku z dużym zainteresowaniem publikacją (przy braku wersji drukowanej) udostępniamy Państwu wresję PDF

"Pierwsze wydanie Standardów opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce zostało przyjęte przez środowisko neonatologiczne z dużym zainteresowaniem. Wzbudziło gorące dyskusje na temat niektórych proponowanych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu naszych pacjentów. Bardzo nas cieszy ta dyskusja, bo z jednej strony świadczy o tym, że my neonatolodzy nie jesteśmy nimi wyłącznie z przypadku, ale mamy poczucie misji i dobrze wiemy, jak wiele zależy od naszych decyzji, z drugiej strony zaś każda dyskusja na temat trudnych spraw pozwala na zbliżenie się do optymalnych rozwiązań, znajdujących się w pobliżu „złotego środka. 
W kolejnym, drugim wydaniu Standardów... niektóre rozdziały zostały nieco zmodyfikowane lub uzupełnione zgodnie z wynikami nowych badań lub ustaleń. Do poprzedniego zbioru tematów dołączono także nowe, które uznaliśmy za potrzebne w obecnej chwili. Liczę na to, że nadal będziemy dyskutować, jakich tematów nam brakuje, co w tych, które już zostały opracowane, należy zmienić, uściślić lub przeciwnie - pozostawić do indywidualnych rozstrzygnięć lekarzowi zajmującemu się dzieckiem. Autorzy poszczególnych rozdziałów, samodzielni pracownicy naukowi i osoby przez nich zaproszone do współpracy, wykorzystują w swoich rozdziałach rekomendacje europejskie i światowe oraz własne wieloletnie doświadczenie lekarskie. Liczę na to, że efekt tej pracy będzie przez Państwa doceniony i spożytkowany najlepiej, jak to możliwe." - prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

PDF można zakupić tu: http://www.standardy.pl/produkty/szczegoly/standardy-opieki-medycznej-nad-noworodkiem-w-polsce-wydanie-ii-2017-pdf


Podobne aktualności