Konferencja „Przemoc wśród dzieci i przemoc wobec dzieci”

2022-07-07

article image

Autor: Michał Pac

26 i 27 maja br. na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu odbywała się konferencja „Przemoc wśród dzieci i przemoc wobec dzieci”. Program wydarzenia poświęcony był przemocy, jakiej doświadczają dzieci ze strony rówieśników oraz dorosłych. Wykłady wygłosili uznani polscy eksperci, m.in. konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży prof. dr hab. Agnieszka Słopień, oraz eksperci z Uniwersytetu SWPS, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. 

W trakcie wykładów zaprezentowano formy, jakie może przybierać przemoc, jej wpływ na fizjologiczne procesy zachodzące w organizmie oraz wzorce zachowań dzieci doświadczających przemocy. Słuchacze dowiedzieli się, jaki wpływ ma przemoc na rozwój dziecka i jego późniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie, poznali również sposoby pomocy krzywdzonemu dziecku.

Konferencja dotyczyła bardzo istotnego tematu, który w szczególności dotyczy lekarzy pediatrów zobowiązanych do rozpoznawania oraz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Sprawozdanie z wydarzenia zostanie opublikowane w najbliższym numerze „Standardów Medycznych Pediatria”.

Foto: Ulrike Mai z Pixabay


Podobne aktualności