Matczyne choroby autoimmunologiczne w czasie ciąży mają związek z rozwojem zaburzeń psychicznych u dzieci

2022-07-15

article image

Autor: Michał Pac

Opracowanie na podstawie: He H, Yu Y, Liew Z i wsp. Association of Maternal Autoimmune Diseases With Risk of Mental Disorders in Offspring in Denmark. JAMA Netw Open 2022;5:e227503.

Dotychczas udowodniono, że układ immunologiczny matki w trakcie ciąży może mieć wpływ na zdrowie psychiczne jej dziecka. Na podstawie badań na zwierzętach wykazano, że jego aktywność wpływa na rozwój mózgowia, aktywność neuroprzekaźników i wzorce zachowania u potomstwa. Do tej pory nie zbadano jednak związku między chorobami o podłożu autoimmunologicznym w czasie ciąży a ryzykiem rozwoju choroby psychicznej u potomstwa w trakcie oraz po ukończeniu okresu dzieciństwa. Taką próbę podjęto w badaniu kohortowym opublikowanym w kwietniu 2022 r. na łamach JAMA Network Open. 

W tym celu grupa badaczy dokonała przeglądu duńskich narodowych rejestrów obejmujących dzieci urodzone z ciąż pojedynczych między 1978 a 2015 r. z najdłuższym czasem obserwacji równym 38 lat. Porównywano częstość rozpoznań zaburzeń psychicznych w dzieciństwie między potomstwem matek z chorobą autoimmunologiczną przed ciążą lub w trakcie ciąży a potomstwem zdrowych ciężarnych. 

W badaniu uwzględniono 2 254 234 noworodki, spośród których 50 863 (2,26%) zostało urodzonych przez matki z chorobą autoimmunologiczną rozpoznaną przed terminem rozwiązania ciąży. W porównaniu z dziećmi niepoddanymi ekspozycji, u dzieci matek chorych występowało większe ryzyko rozwoju choroby psychicznej. Chorobami zwiększającymi ryzyko zaburzeń psychicznych u dzieci były cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, stwardnienie rozsiane i łuszczyca. Wśród najczęstszych zaburzeń u dzieci rozpoznawano zaburzenia organiczne, schizofrenię, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia nastroju i neurorozwojowe (zaburzenia ze spektrum autyzmu i zespół nadpobudliwości psychoruchowej).

W badaniu wykazano związek między chorobami immunologicznymi matki w okresie prenatalnym a ryzykiem rozwoju zaburzeń psychicznych u dzieci. Autorzy zwracają uwagę, że dzieci z grupy ryzyka mogą odnieść korzyść z objęcia ich wczesną obserwacją psychiatryczną w celu wczesnego wykrycia i leczenia choroby.

Szczegółowe zalecenia dotyczące badania są dostępne pod adresem: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791161


Podobne aktualności