Profilaktyka ciężkich infekcji wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) za pomocą paliwizumabu u noworodków i niemowląt

2022-10-19

article image

Autor: Michał Pac

Opracowanie na podstawie: Helwich E, Miszczak-Knecht M, Sands D. Stanowisko ekspertów dotyczące rozszerzenia wskazań do profilaktyki ciężkich infekcji wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) za pomocą paliwizumabu u noworodków i niemowląt. Stand Med Pediatr 2022;19:549-555.

W najnowszym numerze Standardów Medycznych Pediatria (5/2022) zostało opublikowane stanowisko ekspertów dotyczące rozszerzenia wskazań do profilaktyki ciężkich infekcji wirusem syncytium nabłonka oddechowego (ang. respiratory syncytial virus, RSV) za pomocą paliwizumabu u noworodków i niemowląt. 
Infekcje spowodowane RSV są najczęstszą przyczyną zakażeń dróg oddechowych w tej grupie wiekowej. U większości zdrowych dzieci choroba ma łagodny przebieg, jednak istnieją grupy pacjentów z czynnikami ryzyka szczególnie narażone na jej ciężki przebieg i rozwój poważnych powikłań. Do tej grupy należą m.in. noworodki urodzone przedwcześnie (≤ 35. tygodnia ciąży) i noworodki z dysplazją oskrzelowo-płucną (ang. bronchopulmonary dysplasia, BPD) lub wrodzoną wadą serca. 
Obecnie nie jest dostępne leczenie przyczynowe infekcji RSV, a jedynym sposobem zapobiegania zakażeniom o ciężkim przebiegu jest profilaktyka paliwizumabem.

W Polsce od 2008 r. istnieje program lekowy „Profilaktyka zakażeń RSV – program B.40”. Obejmuje on noworodki urodzone przed 33. t.c. w wieku < 6. miesiąca życia oraz noworodki z BPD w wieku ≤ 12. m.ż. 
W opisywanym stanowisku eksperci proponują rozszerzenie profilaktyki o kolejne grupy pacjentów na podstawie opublikowanych badań i międzynarodowych zaleceń. Do proponowanych zmian należy włączenie do programu profilaktyki dzieci z wrodzonymi hemodynamicznie istotnymi wadami serca oraz sinicznymi wadami serca, noworodków urodzonych między 33. a 35. t.c., dzieci z ciężką postacią BPD w 2. roku życia, z wrodzonymi chorobami układu oddechowego (np. mukowiscydozą) oraz ciężkimi chorobami nerwowo-mięśniowymi. 
Autorki zwracają również uwagę na problem dostępu do programu lekowego ze względu na kosztowność profilaktyki oraz wskazują na korzyści finansowe, jakie daje profilaktyka umożliwiająca uniknięcie zbędnych hospitalizacji. 
Pełna treść stanowiska dostępna jest w najnowszym wydaniu czasopisma Standardy Medyczne Pediatria oraz na stronie https://www.standardy.pl/artykuly/id/1892 


Podobne aktualności