Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaleceń żywieniowych w chorobie nowotworowej dla pacjentów, ich rodzin i opiekunów

2022-11-07

article image

Autor: Michał Pac

W sierpniu br. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk (PAN) wydał stanowisko prezentujące zalecenia żywieniowe w chorobie nowotworowej przeznaczone dla pacjentów, ich rodzin i opiekunów. Ma ono na celu przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu żywienia wspomagającej leczenie i proces zdrowienia. 

W stanowisku autorzy zwracają uwagę, że nawet do 80% pacjentów onkologicznych jest nieprawidłowo odżywionych już w momencie ustalenia rozpoznania, a zespół wyniszczenia nowotworowego, definiowany jako znaczna i postępująca utrata masy ciała z towarzyszącym jadłowstrętem, zaburzeniami metabolicznymi i stanem zapalnym, jest silnym, niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu. 

Myślą przewodnią stanowiska jest konieczność stosowania przez pacjentów onkologicznych zasad prawidłowego żywienia skierowanych do populacji ogólnej, jednak z uwzględnieniem charakterystyki choroby nowotworowej. Zwrócono w nim uwagę na konieczność podaży odpowiednich ilości energii i białka, które zależą od aktualnego stanu organizmu oraz rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Przy zbyt małej masie ciała lub jej utracie pacjenci onkologiczni powinni spożywać produkty z dużą zawartością białka i składników energetycznych, w tym tłuszczów i węglowodanów. Spośród tłuszczów szczególne znaczenie mają wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3, których źródłem są m.in. ryby. Należy jednak pamiętać, że pacjenci z nowotworami nie powinni spożywać ryb solonych, wędzonych, smażonych ani konserwowanych. 
Autorzy zwracają uwagę, że dieta pacjentów z nowotworami powinna być zróżnicowana, a w przypadku niekorzystnych zmian stężenia we krwi wskaźników stanu odżywienia – skomponowana po konsultacji z lekarzem lub dietetykiem. 

Pełne stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN jest dostępne pod linkiem https://www.standardy.pl/artykuly/id/1890


Podobne aktualności