NT-proCNP jako marker syntezy CNP oraz wzrostu kości na długość


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Peptyd natriuretyczny typu C (CNP), działając przezswój receptor NPR-B, odgrywa kluczową rolę w regulacjiwzrostu kości na długość, bezpośrednio wpływającna chondrocyty i funkcjonowanie płytki wzrostowejlub pośrednio poprzez oś GH-IGF-I. Dowodów na todostarczają badania in vitro z wykorzystaniem osteoklastów,osteoblastów i chondrocytów oraz badaniana modelach zwierzęcych, gdzie myszy pozbawionefunkcjonalnego genu kodującego CNP lub NPR-B charakteryzująsię karłowatością, natomiast nadekspresjaCNP skutkuje dużymi rozmiarami szkieletu. U ludzimutacja w genie NPR-B jest przyczyną akromezomelicznejdysplazji typu Maroteaux (AMDM). NT-proCNPpowstaje podczas syntezy biologicznie czynnego CNP,po czym uwalniany jest do krwioobiegu, jest więc wykładnikiemprodukcji CNP. Badania z ostatnich lat pokazują,że stężenie NT-proCNP koreluje z szybkościąwzrostu kości na długość w stanie fizjologii (odzwierciedlaintensywne wzrastanie w okresie niemowlęcymoraz dojrzewania) oraz patologii (niskorosłość o różnejetiologii), a także w trakcie leczenia mającego wpływna proces wzrostu (terapia hormonem wzrostu i testosteronem,sterydoterapia). NT-proCNP może byćwięc przydatnym markerem w ocenie aktywnościpłytki wzrostowej w stanie fizjologii, patologii orazparametrem oceny wpływu zastosowanego leczeniana proces wzrostu.

Abstract:

C-type natriuretic peptide (CNP), acting through its receptor– natriuretic peptide receptor-B (NPR-B), playsa critical role in linear growth. CNP has a direct regulatoryeffect on chondrocytes and growth plate activityand indirect impact through its interaction with theGH-IGF-I axis. The observations are documented by invitro studies on osteoclast, osteoblast, and chondrocytecultures and genetic studies on animals and humans.Knockout mice for CNP and NPR-B are dwarfed, andtransgenic mice overexpressing CNP are overgrown.In humans, homozygous NPR-B mutation is regardedthe cause of acromesomelic dysplasia, Maroteauxtype (AMDM). NT-proCNP is a stable product of CNPsynthesis which is secreted into circulation, so plasmaconcentration of NT-proCNP reflects CNP production.Recent studies have shown that plasma NT-proCNPlevels are associated not only with the physiologicallinear growth (neonates and pubescent children), butalso with altered growth in pathology (short stature ofa different origin), or with growth-affecting treatments(growth hormone and testosterone therapy, glucocorticoids).In summary, NT-proCNP levels in blood mayserve as a useful marker of growth plate activity in bothphysiology and disease, and may gain a clinical utilityin monitoring growth-promoting therapy.author-image

Edyta Kryskiewicz

author-image

Elżbieta Karczmarewicz

author-image

Ewa Skorupa

author-image

Maciej Jaworski

author-image

Paweł Płudowski

author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Justyna Czech-Kowalska