author-image

Paweł Płudowski


Dr hab. n. med. Paweł Płudowski, prof. Instytutu
Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

•    w przeszłości przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Witaminy D (EVIDAS; European Vitamin D Association)
•    autor i współautor rekomendacji dotyczących suplementacji witaminą D, autor ok.270 publikacji, w tym ok.70 zamieszczonych w PubMed