Ostre zapalenie gardła i migdałków podniebiennych w świetle rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W 2016 r. ukazały się nowe polskie rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego, w tym w anginie
paciorkowcowej, która jest najczęstszym bakteryjnym zakażeniem gardła. Algorytmy diagnostyczne oparte na rekomendacjach i objawach
klinicznych, przy minimalnym wykorzystaniu diagnostyki laboratoryjnej, mogą zwiększyć odsetek prawidłowych rozpoznań i ograniczyć
niewłaściwe stosowanie antybiotyków, opóźniając rozwój lekooporności. W porównaniu z rekomendacjami z 2010 r. w odniesieniu do leczenia
zapaleń gardła, w nowych rekomendacjach ograniczono stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym w leczeniu nawrotu zapalenia
gardła i migdałków.

Abstract:

In 2016 new Polish guidelines for management of community acquired respiratory tract infections were presented. They included recommendations
on the management of streptococcal angina, the most commonly occurring bacterial pharyngitis. The use of recommended diagnostic algorithms based
on clinical signs and symptoms, with minimal use of laboratory tests, may increase the rate of correct diagnoses and reduce abuse of antibiotics,
delaying the development of drug resistance in pathogens. In comparison with the 2010 guidelines, the new Polish recommendations restricted the
use of amoxicillin clavulanate in treatment of recurrent pharyngitis.


6 zł

author-image

Monika Wanke-Rytt

author-image

Ernest Kuchar