Ocena wpływu witaminy D3, szczepu Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC53103), laktoferyny i inuliny na mikrobiom jelitowy i układ odpornościowy u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Przewód pokarmowy i nierozerwalnie połączona z nim czynnościowo mikrobiota jelitowa są największym narządem układu odpornościowego człowieka. Od ich prawidłowego funkcjonowania uzależniona jest efektywna odpowiedź przeciw drobnoustrojom, zarówno miejscowa (w jelitach), jak i w innych narządach (np. oskrzelach). Mają także wpływ na wykształcenie tolerancji względem wielu antygenów oraz na przeciwdziałanie rozwojowi chorób alergicznych i autoimmunizacyjnych. Wspólnie z układem nerwowym, poprzez złożoną sieć jelito – mózg – mikrobiom, przewód pokarmowy moduluje także wiele innych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych. Wpływ na aktywność immunologiczną przewodu pokarmowego i skład mikrobioty jelitowej przypisywany jest wielu suplementom diety. W niniejszym artykule przeanalizowano dane naukowe dotyczące witaminy D3 i szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 oraz laktoferyny i inuliny.

Abstract:

The gastrointestinal tract and intestinal microbiota connected with it are the largest center of the human immune system. Their proper functioning 
 guarantees an effective response against microbes, both locally, in the intestines and other organs, eg. bronchi and the development of tolerance to many antigens and thus counteracting the development of allergic or autoimmune diseases. Together with the nervous system through a complex network of intestine-brain-microbiome, it also modulates many other physiological and pathophysiological processes. The effect on the immunological activity of the digestive tract and the composition of intestinal microbiota is attributed to many diet supplements. However, it does not always have a scientific basis. The following article analyzes the scientific data for four of them: vitamin D3, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103, lactoferrin and inulin. 


6 zł

author-image

Marcin Dziekiewicz

author-image

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

author-image

Teresa Jackowska

author-image

Piotr Albrecht

author-image

Piotr Socha