Co zmieniło się w diagnostyce i leczeniu boreliozy? Porównanie nowych brytyjskich wytycznych National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2018 ze zaktualizowanymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W kwietniu 2018 r. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) opublikował nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia boreliozy. Ich autorzy utrzymali dotychczas obowiązujące stanowisko, że na rozpoznanie boreliozy składają się objawy kliniczne i dwuetapowa diagnostyka serologiczna. Niemniej wytyczne NICE wprowadziły istotne zmiany w zakresie uwzględnianych w diagnostyce objawów klinicznych, interpretacji badań laboratoryjnych, jak również dawkowania antybiotyków w leczeniu boreliozy. W artykule porównano nowe wytyczne NICE ze zaktualizowanymi we wrześniu 2018 r. zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ).

Abstract:

In April 2018 National Institute for Health and Care Excellence (NICE) published new guidelines for diagnosis and treatment of Lyme disease. Authors of the guidelines still take the position that both clinical symptoms and standard two-stage serologic tests are needed to diagnose borreliosis. However, NICE guidelines introduce significant novelties regarding clinical manifestations considered in diagnostics, interpretation of laboratory results and antibiotic dosage in the treatment of borreliosis. Authors of present review compared new NICE guidelines to recently updated (September 2018) Polish recommendations for 
 diagnosis and treatment of Lyme disease. 


11 zł

author-image

Magdalena Okarska-Napierała

author-image

Ernest Kuchar