Postępowanie w wieloukładowym zespole zapalnym u dzieci związanym z COVID-19 z zajęciem układu krążenia – streszczenie protokołu badania naukowego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Dziecięcy wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19 (ang. Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome associated with COVID-19, PIMS) to
nowa jednostka chorobowa, związana z przebytym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, której obraz kliniczny przypomina chorobę Kawasakiego, zespół
wstrząsu toksycznego, zapalenie mięśnia sercowego. Podstawę leczenia stanowi leczenie immunosupresyjne. Dotychczasowe polskie i międzynarodowe
zalecenia opierają się m.in. na zasadach leczenia choroby Kawasakiego sprzed okresu pandemii, istnieją jednak różnice w zakresie postępowania w zależności
od rekomendacji poszczególnych krajów. Kontrowersje dotyczące stosowania glikokortykosteroidów (GKS) w chorobie Kawasakiego oraz zapaleniu
mięśnia sercowego stanowią podstawę do stworzenia schematu postępowania w przypadku PIMS z zajęciem układu krążenia, uwzględniającego ograniczenie
stosowania GKS na korzyść innych leków immunosupresyjnych np. anakinry. Celem badania jest ustalenie optymalnego schematu leczenia u dzieci
z PIMS z zajęciem układu krążenia.

Abstract:

Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome associated with COVID-19 (PIMS) is a new disease entity associated with previous SARS-CoV-2 infection;
clinical picture resembles Kawasaki disease, toxic shock syndrome, myocarditis. Immunosuppressive therapy is the main treatment of PIMS. The existing
Polish and international recommendations are based on pre-pandemic Kawasaki disease treatment guidelines, however, there are differences in management
depending on country recommendations. Controversies regarding the use of glucocorticosteroids (GCS) in Kawasaki disease and myocarditis are
the basis for the development of new therapeutic management in PIMS with cardiovascular involvement, including limiting the use of glucocorticoids in
favor of other immunosuppressants, e.g. anakinra. The aim of the study is to determine the optimal treatment in children with PIMS with cardiovascular
involvement.


8 zł

author-image

Piotr Buda

author-image

Małgorzata Żuk

author-image

Anna Wieteska-Klimczak

author-image

Monika Kowalczyk-Domagała

author-image

Lidia Ziółkowska

author-image

Anna Migdał

author-image

Zuzanna Powichrowska

author-image

Joanna Friedman-Gruszczyńska

author-image

Piotr Gietka

author-image

Beata Wolska

author-image

Magdalena Marszał

author-image

Anna Smorczewska-Kiljan

author-image

Janusz B. Książyk