Postępowanie ze zdrowym noworodkiem po cięciu cesarskim.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ze względu na stale rosnący odsetek noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego, w tym ze wskazań pozapołożniczych, ważne jest ujednolicenie zasad postępowania ze zdrowym noworodkiem urodzonym tą drogą. Praktyki stosowane na oddziale powinny sprzyjać przywróceniu zaburzonych przez poród zabiegowy prawidłowych mechanizmów adaptacyjnych, rozwojowi laktacji i więzi między matką a dzieckiem. Proponowane zasady postępowania zostały wdrożone jako procedura własna w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczymim. Świętej Rodziny w Warszawie. Szczególne znaczenie miało dostosowanie postępowania z noworodkiem po cięciu cesarskim do zasad upowszechniania i wspierania karmienia piersią.

Abstract:

Due to a constantly rising percentage of infants delivered by cesarean section (non-obstetric indications included), it is important to unify guidelines of treatment for healthy infants from operative delivery. The clinical practices should encourage the restoration of natural adaptation mechanisms, such as the development of lactation and the bond between the mother and the child- hampered by such operations. The proposed rules of procedure have been introduced as invented procedure at the Holly Family Obstetrics and Gynaecology Hospital in Warsaw. The introduction to infants’breast-feeding, that had gone through caesarean section, as well as its wide spread implementation have been the major achievements of the hospital.author-image

Beata Pawlus

author-image

Izabela Kowalska

author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka