Znaczenie białka w żywieniu niemowląt


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Białko stanowi istotny składnik pożywienia niemowląt,decydujący o prawidłowym rozwoju somatycznymi psychoruchowym w tym wieku. W żywieniu sztucznymniemowląt uwzględnia się zapotrzebowanie naaminokwasy egzogenne i odpowiednio dostosowujepodaż białka, która jednak znacznie przekracza podażbiałka w żywieniu pokarmem kobiecym. W pracy omówionometody określania zapotrzebowania na białkooraz przedstawiono hipotezę ryzyka rozwoju otyłościwynikającej z nadmiernej podaży białka. Hipoteza tabyła przedmiotem badania w ramach projektu Unii Europejskiejpod akronimem CHOP (EU Childhood ObesityProgramme).

Abstract:

Protein is a major nutrient stimulating growth andpsychomotor development in infants. According torequirements for exogenous amino acids in infant nutritrionprotein intake and protein content is calculatedfor formula feeding, which is significantly higherwhen compared to human milk. The authors discussmethods to assess protein requirements and describethe hypothesis of increased obesity risk in infants dueto high protein diet. This hypothesis was tested withinthe EU Project-‘CHOP’ – („EU Childhood ObesityProgramme”).author-image

Jerzy Socha

author-image

Anna Stolarczyk

author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Piotr Socha

author-image

Dariusz Gruszfeld