author-image

Sergiusz Jóźwiak


Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W latach 1997-2015 Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”. W czerwcu 2015 roku objął kierownictwo nowo utworzonej Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM.  
W latach 2003-2011 Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. W latach 2009-14 Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej. Przewodniczący Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Odbył staże w szeregu klinik neurologii dziecięcej – Uppsali, Kopenhadze, Londynie, Rzymie.
Organizator i wykładowca na kursach dla neurologów dziecięcych m.in. w Londynie, Rzymie, Bostonie. Wychowawca i opiekun specjalizacji 18 neurologów dziecięcych. 
Od około 30 lat prowadzi badania naukowe dotyczące stwardnienia guzowatego, uczestnicząc w tym czasie w odkryciu genu TSC1, oraz ustalaniu obowiązujących kryteriów diagnostycznych i rekomendacji leczniczych. W 2009 roku Prof. Jóźwiak otrzymał nagrodę Amerykańskiej organizacji pacjentów chorych na stwardnienie guzowate (Manuel Gomez Award 2009) za dokonania naukowe zmierzające do zrozumienia mechanizmów prowadzących do powstania choroby i poprawy opieki nad chorym ze stwardnieniem guzowatym. 
Profesor Jóźwiak jest edytorem ponad 30 podręczników i monografii, ponad 100 rozdziałów, ponad 300 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Członek redakcji m.in. czasopism J. Child Neurology, Eur. J. Paediatr. Neurology,  Pediatric Neurology, Annals of Child Neurology Society, Neurologia Dziecięca.  Kierownik Projektu EPISTOP (www.EPISTOP.eu) w ramach 7.Programu Ramowego UE oraz EPIMARKER w ramach konkursu Strategmed.