Szczepienia przeciwko grypie przed transplantacją i po transplantacji wątroby


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

U pacjentów po transplantacji narządowej zakażenie wirusem grypy wiąże się ze wzrostem ryzyka groźnych powikłań, zwiększając kilkakrotnie ryzykozgonu. Autorzy przedstawiają aktualną wiedzę dotyczącą szczepień przeciwko wirusowi grypy u osób po przeszczepieniu wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem populacji pediatrycznej, w oparciu o przegląd literatury z ostatnich lat. Zalecenia dotyczące szczepień sformułowane są na podstawie wytycznych wydanych w 2011 r. przez Światową Organizację Zdrowia wraz z ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) i Amerykańskim Towarzystwem Transplantologicznym.

Abstract:

Influenza infections in transplant recipients may be associated with severe complications heightening several times the risk of death. Authors present up to date knowledge concerning influenza immunization in liver transplant recipients, especially children, on the basis of the literature review. Recommendations are formulated according to WHO, ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) and AST - (American Society of Transplantation) guidelines.author-image

Joanna Pawłowska

author-image

Maja Klaudel-Dreszler

author-image

Agnieszka Dobrzyńska

author-image

Irena Jankowska