Anafilaksja u niemowląt i małych dzieci – zasady postępowania. Stanowisko Grupy Roboczej Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻDz)


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł przedstawia aktualne zasady postępowania we wstrząsie anafilaktycznym u niemowląt i małych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem anafilaksjipokarmowej, oceny ryzyka jej występowania oraz postępowania, zarówno w trakcie napadu, jak i po jego ustąpieniu. Zalecenia stanowią adaptację do polskich warunków standardów European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). Konsensus osiągniętona drodze dyskusji grupy roboczej Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz zespołu ekspertów.

Abstract:

In this paper we present guidelines for diagnosis and treatment of anaphylaxis to food allergens in infants and young children. The guidelines are the adaptation of standards recently published by the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).The document is the result of panel discussion of Food Allergy Working Group of the Polish Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (PTGHiŻDz) and external expertsauthor-image

Anna Węgrzyn-Nowak

author-image

Agnieszka Krauze

author-image

Elżbieta Jarocka-Cyrta

author-image

Andrea Horvath

author-image

Piotr Dziechciarz

author-image

Maciej Kaczmarski

author-image

Hanna Szajewska

author-image

Marek Ruszczyński

author-image

Anna Zawadzka-Krajewska

author-image

Beata Cudowska

author-image

Piotr Socha