Kiła: „wielki naśladowca”


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Prezentujemy przypadek sześcioletniej dziewczynki z kiłą późną utajoną, wiele razy hospitalizowaną w okresie niemowlęcym z objawami sugerującymiodmatczyne aktywne zakażenie krętkiem bladym. Z uwagi na trudności w wyjaśnieniu przyczyn obserwowanych dolegliwości oraz szeregnieprawidłowych rozpoznań prawidłową diagnozę postawiono post factum – dopiero w szóstym roku życia dziecka. Przedstawienie powyższegoprzypadku ma na celu wzbudzenie czujności diagnostycznej wśród lekarzy sprawujących opiekę nad noworodkami i niemowlętami i skłonienie ichdo wykonywania badań przesiewowych w kierunku kiły.

Abstract:

We present an interesting case of a six-year-old girl suffering from late latent syphilis. In infancy she was hospitalized many times with symptomssuggesting congenital syphilis. Due to diagnostic complications, many other diagnoses, complicated treatment, syphilis was properly recognizedwhen she was six years old. This article is designed for pediatricians and GPs who take care about newborns and infants to raise attention and test thisgroup of children to syphilis.author-image

Kamila Zyzak

author-image

Leszek Szenborn

author-image

Monika Karlikowska-Skwarnik

author-image

Ernest Kuchar