author-image

Ryszard Grenda


Prof. dr hab. n med. Ryszard Jerzy Grenda
Kierownik Kliniki  Nefrologii , Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 

Specjalista w zakresie:  nefrologii, nefrologii dziecięcej, transplantologii klinicznej i pediatrii.
Doświadczenie zawodowe
•    Transplantologia  kliniczna
•    Immunoterapia chorób nerek   
•    Terapia pozaustrojowa: hemodializy, hemofiltracja, plazmafereza, LDL-afereza, dializa albuminowa MARS, dializy otrzewnowe,     
•    Nefrologia  i nefrologia dziecięca
•    Intensive care nephrology
Członek  towarzystw:
Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD)(dwukrotnie Przewodniczący)
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego  (PTN)
Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego  (PTT) (honorowy członek)
International Pediatric Nephrology Association (IPNA)
European Society of Pediatric Nephrology  (ESPN)  
International Pediatric Transplantation Association (IPTA )
Członek rad naukowych/rad  redakcyjnych czasopism: 
•    Pediatric Transplantation 
•    Pediatric Nephrology
•    Case Reports in Transplantation
•    Nefrologia i Dializoterapia Polska
•    Standardy Medyczne
•     Forum Nefrologiczne
Inne funkcje
W latach 2000-2018: 4 - krotnie  Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka
W latach 2007-2019 Członek Komitetu Rozwoju Człowieka VI Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk  
W latach 2006- 2019 Przewodniczący Komisji Etyki Krajowej Rady Transplantacyjnej  
Od 2019 - wice-przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej 
Autor i współautor 414 pozycji piśmiennictwa naukowego ( w tym rozdziałów do 76 podręczników). 
Redaktor/współredaktor: 11 podręczników z zakresu nefrologii dziecięcej oraz   pediatrii .
Skumulowana wartość wskaźnika odziaływania (IF) pełnych publikacji : 336,656