author-image

Jarosław Kwiecień


Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu

 

 

Lekarz, specjalista w dziedzinie pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. 

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od ukończenia studiów związany z Katedrą i Kliniką Pediatrii w Zabrzu oraz Oddziałem Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, gdzie pełni obecnie funkcję Ordynatora Oddziału. 

Od roku 2014 doktor habilitowany nauk medycznych (rozprawa habilitacyjna pt. "Czynność mioelektryczna i kinetyka opróżniania żołądka z pokarmu stałego u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym"). W pracy zawodowej główne tematy badań i publikacji to zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, zaburzenia odżywiania, choroba refluksowa przełyku, celiakia oraz zakażenia Helicobacter pylori.

Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD) na kadencję 2018-2022. Konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej na teren województwa śląskiego.