Korzystanie z e-papierosów wiąże się z wysokim ryzykiem rozpoczęcia palenia papierosów tradycyjnych

2018-02-01

article image

Korzystanie z e-papierosów wiąże się z wysokim ryzykiem rozpoczęcia palenia papierosów tradycyjnych

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Bold KW, Kong G, Camenga DR i wsp. Trajectories of E-Cigarette and Conventional Cigarette Use Among Youth. Pediatrics 2018;141:e20171832.

Jak wynika z niedawno opublikowanej pracy Bold i wsp., nastolatki korzystające z papierosów elektronicznych mogą nawet do 7 razy częściej niż ich niekorzystający z tych urządzeń rówieśnicy rozpoczynać w przyszłości palenie papierosów tradycyjnych.

Korzystanie z papierosów elektronicznych jest dość częste wśród nastolatków; są one obecnie najczęściej zażywanym produktem nikotynowym przez osoby nieletnie w Stanach Zjednoczonych. Dla osób < 18. roku życia są one łatwiej dostępne niż tradycyjne wyroby tytoniowe. Tzw. e-papierosy działają poprzez zamianę roztworu, zawierającego w większości przypadków nikotynę, wodę, substancje smakowe i inne substancje chemiczne, w aerozol, który może być wdychany przez użytkownika. Analizy dotyczące bezpieczeństwa e-papierosów wskazują, iż ze względu na brak ekspozycji na dym, popiół czy tlenek węgla mają one istotnie mniejszy negatywny wpływ na zdrowie niż papierosy tradycyjne. Nie jest jednak znany wpływ długotrwałego stosowania e-papierosów na organizm, a dodatkowo istnieją obawy związane ze słabą regulacją składu roztworów stosowanych w tych urządzeniach. W odniesieniu do młodzieży niepokojąca jest możliwość zwiększania prawdopodobieństwa rozpoczęcia palenia papierosów tradycyjnych (o udowodnionym silnym negatywnym wpływie na zdrowie) w przypadku korzystania z papierosów elektronicznych.

W longitudinalnym badaniu przeprowadzonym przez Bold i wsp., którego wyniki ukazały się w grudniu 2017 r. na łamach czasopisma Pediatrics, wzięło udział 808 uczniów (53% stanowiły dziewczynki; średnia wieku w momencie włączenia do badania: 15 lat) z 3 szkół w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy 3-krotnie, między jesienią 2013 r. a wiosną 2015 r., wypełniali anonimizowane ankiety zawierające pytania dotyczące tego, czy kiedykolwiek korzystali z elektronicznych papierosów i czy palili papierosy tradycyjne oraz ile dni w ciągu ostatnich 30 dni korzystali z tych używek.

Analiza danych wykazała, że korzystanie w ostatnim miesiącu z e-papierosów wiązało się z większym prawdopodobieństwem palenia papierosów tradycyjnych w przyszłości. Nastolatki, które w ankiecie wypełnianej jesienią 2013 r. odpowiedziały, że w ciągu ostatnich 30 dni korzystały z e-papierosów, ponad 7 razy częściej niż ich niekorzystający z tych urządzeń rówieśnicy przy następnym badaniu (wiosną 2014 r.) informowały o paleniu papierosów tradycyjnych (OR: 7,08; 95% CI: 2,34-21,42). Korzystanie z e-papierosów wiosną 2014 r. wiązało się z prawie 4-krotnie częstszym paleniem papierosów tradycyjnych wiosną 2015 r. (OR: 3,87; 95% CI: 1,86-8,06). Wyniki badania nie wskazywały natomiast na związek pomiędzy paleniem papierosów tradycyjnych a korzystaniem z e-papierosów w przyszłości.


Podobne aktualności