Stosowanie antyoksydantów w leczeniu NAFLD

2019-04-04

article image

Stosowanie antyoksydantów w leczeniu NAFLD

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Nobili V, Alisi A, Mosca A i wsp. The Antioxidant Effects of Hydroxytyrosol and Vitamin E on Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease, in a Clinical Trial: A New Treatment? Antoxid Redox Signal 2019; DOI: 10.1089/ars.2018.7704.

W lutym 2019 r. ukazała się ciekawa praca Nobilego i wsp. przedstawiająca obiecujące wyniki leczenia hydroksytyrozolem i witaminą E niealkoholowego stłuszczenia wątroby (ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD), będącego jedną z głównych przewlekłych chorób wątroby w populacji pediatrycznej.

Ze względu na wyniki licznych badań sugerujących duże znaczenie stresu oksydacyjnego w patogenezie NAFLD przeprowadzono badanie kliniczne z randomizacją i podwójnie ślepą próbą, którego celem była ocena efektów podawania pacjentom pediatrycznym z NAFLD hydroksytyrozolu (fenolu pochodzącego z oliwy z oliwek extra vergine) i witaminy E, substancji o działaniu antyoksydacyjnym. W badaniu wzięło udział 80 dzieci z potwierdzonym w biopsji NAFLD, które losowo przydzielano do grupy interwencyjnej, otrzymującej w kapsułkach 7,5 mg i 10 mg witaminy E, lub do grupy kontrolnej, otrzymującej placebo.

4-miesięczny okres badania ukończyło 70 pacjentów, po 35 z każdej z grup. Badania przeprowadzone po zakończeniu tego okresu nie wykazały istotnych zmian w parametrach antropometrycznych i biochemicznych w grupie kontrolnej. Wśród pacjentów otrzymujących hydroksytyrozol i witaminę E po 4 miesiącach interwencji zaobserwowano obniżenie insulinooporności, stężeń triglicerydów, parametrów stresu oksydacyjnego i zmniejszenie stopnia stłuszczenia wątroby ocenianego w badaniu ultrasonograficznym. W trakcie trwania badania nie zaobserwowano występowania zdarzeń niepożądanych.

 


Podobne aktualności