Zalecenia AAP i AHA dotyczące napojów słodzonych

2019-04-25

article image

Zalecenia AAP i AHA dotyczące napojów słodzonych

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Muth ND, Dietz WH, Magge SN i wsp. AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, SECTION ON OBESITY, COMMITTEE ON NUTRITION, AMERICAN HEART ASSOCIATION. Public Policies to Reduce Sugary Drink Consumption in Children and Adolescents. Pediatrics 2019;143:e20190282.

Naturalnie występujące w owocach, warzywach, mleku czy niektórych ziarnach cukry stanowią element zdrowej, zbilansowanej diety. Cukry dodane, które dostarczają wyłącznie energii, nie zapewniając równocześnie innych wartości odżywczych, przyjmowane w nadmiarze wiązane są natomiast z zaburzeniami metabolizmu i zwiększonym ryzykiem chorób takich jak próchnica zębów, choroby sercowo-naczyniowe czy cukrzyca typu 2. Spożywanie produktów bogatych w cukry dodane może ponadto skutkować ograniczeniem spożycia innych, bardziej wartościowych pokarmów i prowadzić do zubożenia diety.

W związku z istotnym wpływem napojów zawierających cukry dodane (takie jak sacharoza, glukoza, syrop glukozowo-fruktozowy czy skoncentrowany sok owocowy dodawany jako substancja słodząca) na zdrowie dzieci i młodzieży Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics, AAP) i Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association, AHA) opublikowały w kwietniu 2019 r. na łamach czasopisma Pediatrics wspólne stanowisko przedstawiające proponowane strategie z zakresu polityki zdrowia publicznego mogące przyczynić się do ograniczenia spożycia w populacji pediatrycznej napojów słodzonych.

AAP i AHA proponują zwiększenie cen napojów słodzonych poprzez ich dodatkowe opodatkowanie, wskazując na udokumentowane skuteczne efekty takich strategii zarówno w kontekście napojów słodzonych, jak i np. alkoholu. Ponadto sugerowane jest wprowadzenie prawnego ograniczenia reklam napojów słodzonych skierowanych do dzieci i nastolatków. Autorzy publikacji podkreślają również znaczenie zapewnienia dostępu do rzetelnych informacji dotyczących składników odżywczych zawartych w produktach spożywczych i rozważenie wprowadzenia wyraźnych oznaczeń z informacją o obecności cukrów dodanych. Wskazano także na możliwość wprowadzenia regulacji obligujących dołączanie napojów niesłodzonych, takich jak woda czy mleko, do posiłków przeznaczonych dla dzieci.

Stanowisko AAP i AHA jest kolejną z publikacji dużych towarzystw naukowych podkreślającą znaczenie ograniczenia spożycia produktów zawierających cukry dodane, w szczególności napojów, przez dzieci i młodzież. W 2017 r. ukazało się stanowisko Komitetu ds. Żywienia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) dotyczące spożycia cukrów przez niemowlęta, dzieci i młodzież[1], rekomendacje AAP dotyczące spożycia soków w populacji pediatrycznej[2] oraz stanowisko AHA dotyczące spożycia cukrów dodanych i związanego z nim ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci[3]. Dostępne są również zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO), według których korzystne jest ograniczenie spożycia cukrów dodanych, tak by stanowiły < 10% całkowitej podaży energetycznej, a ograniczenie ich przyjmowania do poziomu < 5% całkowitej podaży energetycznej może być związane z jeszcze większym korzystnym wpływem zdrowotnym[4].

 

[1] Fidler Mis N, Braegger C, Bronsky J i wsp. ESPGHAN Committee on Nutrition. Sugar in Infants, Children and Adolescents: A Position Paper of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2017;65:681-696.

[2] Heyman MB, Abrams SA; Section on Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; Committee on Nutrition. Fruit juice in infants, children, and adolescents: current recommendations. Pediatrics 2017;139:e20170967.

[3] Vos MB, Kaar JL, Welsh JA i wsp.; American Heart Association Nutrition Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Functional Genomics and Translational Biology; Council on Hypertension. Added sugars and cardiovascular disease risk in children: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2017;135:e1017-e1034.

[4] World Health Organization. Sugar intake for adults and children. 2015. www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/en/


Podobne aktualności