Zalecenia dotyczące profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K


Słowa kluczowe / Keywords:



Streszczenie:

Witamina K odgrywa kluczową rolę w procesie hemostazy, a jej niedobór prowadzi do zaburzeń w układzie krzepnięcia i krwawienia. Krwawienie z niedoboru witaminy K w okresie noworodkowym i niemowlęcym (ang. vitamin K deficiency bleeding, VKDB) wcześniej nazywano chorobą krwotoczną noworodka.

Abstract:

Vitamin K plays a central role in hemostasis, and its deficiency leads to disturbances in coagulation and bleeding. Bleeding of vitamin K deficiency in the neonatal period and infancy (ang. Vitamin K deficiency bleeding, VKDB) previously called hemorrhagic disease of the newborn.



author-image

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

author-image

Justyna Czech-Kowalska

author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka

author-image

Piotr Socha

author-image

Jarosław Walkowiak

author-image

prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski

author-image

Teresa Jackowska

author-image

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk

author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Ewa Helwich