author-image

Anna Niezgoda


Dr n.med. Anna Niezgoda
Z-ca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistka pediatrii i neonatologii. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Nimowlęcia Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Doświadczona klinicystka, z pasją oddaje się swojej pracy m.in. wykonując badania ultrasonograficzne oraz kaniulacje naczyń centralnych. Wykładowca CMKP, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach Uczelni Łazarskiego i UKSW. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim problematyki zakażeń wrodzonych z grupy TORCH.