author-image

Ryszard Kurzawa


Prof dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa 
Kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Oddziału Terenowego im. Ireny i Jana Rudników w Rabce-Zdroju.  

Nauczyciel  akademicki w zakresie  szkolenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie pediatrii, alergologii i chorób płuc. Doktorat w 1982 r., habilitacja w 1991 r., w 2000 r.  tytuł naukowy profesora medycyny, a w roku 2010 stanowisko profesora zwyczajnego. Kierownik specjalizacji ponad 60 lekarzy pediatrów na II stopień chorób płuc i prawie 100 lekarzy pediatrów na II stopień z alergologii. Od 1993 roku organizator  corocznych Sympozjów Naukowo-Szkoleniowych w Krakowie  nt. "Postępy w zakresie alergologii i pneumonologii", które mają na celu przekazanie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych na język praktyczny dla szerokiego grona uczestników - lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów.  Promotor 16 przewodów doktorskich i opiekun 4 przewodów habilitacyjnych.  Członek z wyboru  Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2014, członek Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie od wielu kadencji. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego przez wiele kadencji do roku 2018, Członek Honorowy  PTA, członek  Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) , Europejskiego Towarzystwa Chorób Oddechowych (ERS) oraz Amerykańskiej Akademii Astmy Alergologii i Immunologii (AAAAI) . Dorobek naukowy  prof. Kurzawy obejmuje ok. 450 prac opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Jest również współredaktorem naukowym sześciu wydanych książek: "Paediatric Respiratory Diseases", "Atlas of Rare Chest Diseases in Children", "Dziecko Chore na Astmę", „Bezpieczna i racjonalna glkiokortykosteroidoterapia u dzieci i młodzieży”, „Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci” i „ ABC diagnostyki molekularnej” oraz autorem 4 pozycji książkowych: „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej”, „Zarys diagnostyki chorób alergicznych wieku rozwojowego”, „Atopowe Zapalnie Skóry - Poradnik dla lekarzy”  i „Atopowe Zapalenie Skóry - Poradnik dla Rodziców”.
 

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.