Potencjalne konsekwencje ekonomiczne spadku wyszczepialności

2017-11-02

article image

Potencjalne konsekwencje ekonomiczne spadku wyszczepialności

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Lo NC, Hotez PJ. Public Health and Economic Consequences of Vaccine Hesitancy for Measles in the United States. JAMA Pediatr doi:10.1001/jamapediatrics.2017.1695

W artykule opublikowanym w lipcu 2017 r. na łamach JAMA Pediatrics przeanalizowano potencjalne koszty i konsekwencje dla zdrowia publicznego dalszego spadku wyszczepialności dzieci w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich latach w USA, jak również w wielu innych państwach, obserwuje się zmniejszającą się liczbę dzieci szczepionych przeciwko chorobom zakaźnym. Odmowa lub opóźnianie szczepienia przez coraz większy odsetek rodziców może doprowadzić do znacznego wzrostu zapadalności na obecnie rzadko spotykane choroby zakaźne, a co za tym idzie − powodować istotne konsekwencje dla zdrowia publicznego i wiązać się ze wzrostem kosztów służby zdrowia.

W artykule Lo i Hotez zaprezentowali szacowaną zapadalność na odrę i koszty z tym związane przy przyjęciu różnego stopnia wyszczepialności szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR).  Potencjalne konsekwencje dalszego spadku odsetka dzieci, które otrzymały szczepionkę MMR, obliczono z wykorzystaniem matematycznego modelu symulującego rozprzestrzenianie się choroby i wielkość ognisk epidemicznych na podstawie danych pochodzących z amerykańskiego CDC (Center for Disease Control and Prevention) dotyczących wyszczepialności dzieci w wieku od 2 do 11 lat w 257 amerykańskich hrabstwach. Informacje dotyczące kosztów dla służby zdrowia, szacowanych na 20 tys. dolarów/jeden przypadek odry, zaczerpnięto z piśmiennictwa.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez autorów publikacji, nawet 5% spadek wyszczepialności przeciwko odrze, śwince i różyczce może wiązać się z 3-krotnym wzrostem liczby przypadków odry u dzieci w wieku od 2 do 11 lat. W przypadku Stanów Zjednoczonych wiązałoby się to ze wzrostem wydatków na opiekę zdrowotną w tej populacji o ponad 2 mln dolarów. Jak podkreślają autorzy, liczba przypadków i konsekwencje wzrostu zapadalności na odrę byłyby jeszcze większe w przypadku uwzględnienia wpływu spadku odsetka osób niezaszczepionych przeciwko tej chorobie na całą populację.

Wyniki analizy zaprezentowanej na łamach JAMA Pediatrics wskazują na istotne konsekwencje dalszych potencjalnych spadków wyszczepialności przeciwko odrze oraz fakt, iż choroba ta znów może stać się istotnym zagadnieniem z zakresu zdrowia publicznego.


Podobne aktualności