Stosowanie mleka modyfikowanego przeznaczonego dla młodszych dzieci

2022-01-11

article image

Stosowanie mleka modyfikowanego przeznaczonego dla młodszych dzieci

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Verduci E, Di Profio E, Corsello A. Which Milk during the Second Year of Life: A Personalized Choice for a Healthy Future? Nutrients 2021;1310:3412; https://doi.org/10.3390/nu13103412

We wrześniu 2021 r. na łamach czasopisma Nutrients ukazała się ciekawa praca poglądowa Verduci i wsp. przedstawiająca aktualne dane dotyczące efektów spożywania mleka krowiego i mleka modyfikowanego typu Junior (ang. young child formula, YCF – mleko modyfikowane dla młodszych dzieci) przez małe dzieci. Jak zauważają autorzy publikacji, dostarczenie małym dzieciom odpowiedniej ilości składników odżywczych w diecie może być trudne, szczególnie w przypadku witaminy D, żelaza, cynku, kwasu eikozapentaenowego (ang. eicosapentaenoic acid, EPA) oraz kwasu dokozaheksaenowego (ang. docosahexaenoic acid, DHA). Mleko krowie często stanowi element diety dzieci w wieku 12-36 miesięcy, jednak w wielu przypadkach spożywają one zbyt dużo białka oraz za mało ww. mikro- i makroelementów[1],[2],[3],[4],[5]. Z tego powodu zainteresowanie wzbudza możliwy wpływ stosowania YCF na dietę i zdrowie małych dzieci, jednak w aktualnych zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) z 2018 r. stwierdzono, że nie jest konieczne rutynowe podawanie YCF dzieciom w wieku 1-3 lat6. Niemniej stosowanie tych produktów może zwiększać spożycie żelaza, witaminy D oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, a także zmniejszać spożycie białka[6]. Te same efekty można również osiągnąć za pomocą mleka następnego6. Ponadto w publikacji ESPGHAN podkreślono, że dostępne są także inne strategie optymalizacji żywienia, obejmujące promowanie stosowania zdrowej, urozmaiconej diety oraz spożywanie wzbogaconych pokarmów i suplementów6.

W omawianej pracy przytoczono wyniki przeprowadzonego w Irlandii badania z udziałem 85 dzieci w wieku 12-24 miesięcy otrzymujących wyłącznie mleko krowie lub pijących zarówno YCF w ilości ≥ 100 g/dobę, jak i mleko krowie. Stwierdzono w nim niższe spożycie białka, nasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin B6 i B12 oraz wyższą podaż węglowodanów, błonnika, żelaza, cynku oraz witamin C i D wśród dzieci otrzymujących YCF, przy porównywalnej podaży energii, tłuszczów, sodu, wapnia, kwasu foliowego i witamin A, B1, B2 i B3[7]. Wszystkie dzieci spożywające YCF otrzymywały zalecaną ilość żelaza, podczas gdy u 59% uczestników pijących wyłącznie mleko krowie spożycie żelaza było poniżej rekomendowanych ilości. Wyniki podsumowano stwierdzeniem, że stosowanie YCF u małych dzieci może przyczyniać się do odpowiedniej podaży energii oraz mikro- i makroelementów w diecie.

Kolejną przytoczoną przez Verduci i wsp. publikacją jest praca prezentująca wyniki wieloośrodkowego badania klinicznego z randomizacją i podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonego w Nowej Zelandii i Australii z udziałem 160 zdrowych dzieci, rekrutowanych w wieku 12 miesięcy i biorących udział w badaniu przez 1 rok[8]. Grupa interwencyjna otrzymywała 300 ml/dobę YCF o zmniejszonej ilości białka, w porównaniu z mlekiem krowim, i wzbogaconą o witaminę D, żelazo, pro- i prebiotyki. Grupa kontrolna otrzymywała natomiast pełne, pasteryzowane i homogenizowane mleko krowie, również przygotowywane z proszku. Po 6 miesiącach interwencji nie stwierdzono różnic w zawartości tkanki tłuszczowej w ciele, jednak po 12 miesiącach była ona istotnie (średnio o 2,2 punkty procentowe) niższa w grupie interwencyjnej, przy braku różnic w masie ciała, wskaźniku masy ciała (ang. body mass index, BMI), obwodzie talii, a także wartościach z-score BMI oraz masy i długości ciała. Podaż energetyczna była porównywalna w obu grupach, jednak dzieci otrzymujące YCF spożywały istotnie mniej białka (46 ± 10 g/dobę vs 51 ± 12 g/dobę). Jak zauważają autorzy publikacji, wyniki te wskazują na mniejszą ilość tkanki tłuszczowej u dzieci otrzymujących mniej białka i odnoszą to do wyników innych badań wskazujących na związek pomiędzy podażą białka w wieku pediatrycznym a otyłością[9].

Dodatkowa analiza uczestników opisanego powyżej badania wykazała również wyższe spożycie witaminy C i żelaza oraz niższe witaminy B2 i potasu u dzieci otrzymujących oceniane YCF[10]. Równocześnie w obu grupach odnotowano niższą niż zalecana podaż witaminy D, potasu, miedzi i jodu. W grupie interwencyjnej stwierdzono jednak większą adekwatność diety w wieku 18-23 miesięcy. W kolejnej analizie danych z tego badania, dotyczącej jednak wyłącznie dzieci z ośrodka w Nowej Zelandii, porównano grupę pacjentów otrzymujących YCF z uczestnikami pijącymi mleko krowie pod kątem podaży białka, wzrastania oraz stężenia IGF-1 w surowicy w wieku 2 lat[11]. Podobnie jak w przypadku analizy wszystkich uczestników badania, również w tej publikacji opisano mniejszą ilość tkanki tłuszczowej w wieku 2 lat u dzieci spożywających badane YCF o niższej zawartości białka. Ponadto stwierdzono istotny, niezależny związek pomiędzy stężeniem IGF-1 w surowicy a ilością spożywanego białka pochodzącego z mleka krowiego.

Autorzy podsumowują publikację stwierdzeniem, że zindywidualizowane strategie żywieniowe mogą promować zdrową dietę ze zoptymalizowaną podażą składników odżywczych, jednak konieczne są dalsze badania w celu określenia wpływu YCF na rozwój i zdrowie małych dzieci.

 

[1] Ackland ML, Michalczyk AA. Zinc and Infant Nutrition. Arch Biochem Biophys 2016;611:51-57; DOI:10.1016/j.abb.2016.06.011.

[2] Corbo MD, Lam J. Zinc Deficiency and Its Management in the Pediatric Population: A Literature Review and Proposed Etiologic Classification. J Am Acad Dermatol 2013;69:616-624; DOI:10.1016/j.jaad.2013.04.028.

[3] Brotanek JM, Gosz J, Weitzman M i wsp. Iron deficiency in early childhood in the United States: risk factors and racial/ethnic disparities. Pediatrics 2007;120:568-575.

[4] Keim SA, Branum AM. Dietary intake of polyunsaturated fatty acids and fish among US children 12-60 months of age. Matern Child Nutr 2015;11:987-998.

[5] Beluska-Turkan K, Korczak R, Hartell B i wsp. Nutritional Gaps and Supplementation in the First 1000 Days.

Nutrients 2019;11.

[6] Hojsak I, Bronsky J, Campoy C i wsp. Young Child Formula: A Position Paper by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018;66:177-185; DOI:10.1097/MPG.0000000000001821.

[7] Walton J, Flynn A. Nutritional adequacy of diets containing growing up milks or unfortified cow's milk in Irish children (aged 12-24 months). Food Nutr Res 2013;57:10.3402/fnr.v57i0.21836. Published 2013 Dec 2; DOI:10.3402/fnr.v57i0.21836.

[8] Wall CR, Hill RJ, Lovell AL i wsp. A Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Consuming Growing Up Milk “Lite” on Body Composition in Children Aged 12-23 Mo. Am J Clin Nutr 2019.

[9] Günther AL, Remer T, Kroke A. Early protein intake and later obesity risk: which protein sources at which time points throughout infancy and childhood are important for body mass index and body fat percentage at 7 y of age?

Am J Clin Nutr 2007;86:1765-1772.

[10] Lovell AL, Davies PSW, Hill RJ i wsp. Compared with Cow Milk, a Growing-Up Milk Increases Vitamin D and Iron Status in Healthy Children at 2 Years of Age: The Growing-Up Milk-Lite (GUMLi) Randomized Controlled Trial.

J Nutr 2018;148:1570-1579.

[11] Lovell AL, Milne T, Matsuyama M i wsp. Protein Intake, IGF-1 Concentrations, and

Growth in the Second Year of Life in Children Receiving Growing Up Milk-Lite (GUMLi) or Cow’s Milk (CM) Intervention. Front Nutr 2021;8:666228.


Podobne aktualności