Raport GINA 2022 – aktualizacja wytycznych postępowania w astmie

2022-12-13

article image

Michał Pac

Opracowanie na podstawie: Global strategy for asthma management and prevention (2022 update). Global Initiative for Asthma 2022.

 

W maju br. grupa ekspertów GINA (Global Initiative for Asthma) opublikowała aktualizację postępowania w astmie. W porównaniu z raportem sprzed roku, autorzy podkreślają różnice w rozpoznawaniu astmy u pacjentów nieleczonych farmakologicznie i pacjentów przyjmujących leki kontrolujące przebieg choroby. Najskuteczniejszą metodą diagnostyczną jest badanie spirometryczne wykazujące zmienność obturacji po podaniu leku rozkurczającego oskrzela, przy jednoczesnym występowaniu objawów klinicznych. W przypadku pacjentów, u których wdrożono leczenie, często konieczne jest odstawienie leku i wykonanie więcej niż jednego testu diagnostycznego.

Zmieniła się również definicja łagodnej astmy, która opiera się teraz na trudności w leczeniu. Według najnowszego raportu, rozpoznaje się ją, gdy kontrolę nad chorobą udaje się uzyskać za pomocą doraźnie stosowanych wziewnych glikokortykosteroidów (ang. inhaled corticosteroids, ICS) w połączeniu z krótko działającym agonistą receptorów b2-adrenergicznych (ang. short-acting b2-agonist, SABA) lub ICS w niskich dawkach razem z doraźnie przyjmowanym SABA. Autorzy podkreślają, że łagodna astma wymaga leczenia i termin ten nie oznacza możliwości odstawienia leków.

W najnowszych zalecaniach nie zmieniono podstawowych zasad leczenia astmy u dzieci od 12. roku życia. W stopniu I i II choroby wciąż preferowaną metodą jest stosowanie doraźne preparatu ICS-formoterol, a alternatywą o mniejszej skuteczności – wdrożenie ICS razem z SABA. 

W raporcie wprowadzono także nowe możliwości leczenia u dzieci. Do nowych preparatów, które można rozważyć u dzieci od 12. r.ż. z eozynofilią i/lub wysokim stężeniem azotu w wydychanym powietrzu (ang. fractional exhaled nitric oxide, FeNO), należy przeciwciało monoklonalne przeciwko limfopoetynie zrębu grasicy, a u dzieci od 12. r.ż. bez zapalenia typu 2 (zapalenie z eozynofilią i/lub zwiększonym FeNO) oraz u dzieci w wieku 6-11 lat z ciężką astmą eozynofilową i/lub astmą typu 2 – przeciwciało monoklonalne przeciwko receptorowi dla interleukiny-4.

Szczegółowe opracowanie zmian, które pojawiły się w raporcie GINA 2022, zostały opublikowane w nr 6/2022 „Standardów Medycznych Pediatria” (https://www.standardy.pl/artykuly/id/1912). Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie: https://ginasthma.org/gina-reports/

 

 

 


Podobne aktualności