Dziecko z zespołem nerczycowym – nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

2022-07-28

article image

Autor: Michał Pac

Opracowanie na podstawie: Szczepańska M, Bałasz-Chmielewska I, Grenda R i wsp. The Polish Society for Pediatric Nephrology (PTNFD) recommendations on the management of children with nephrotic syndrome. Renal Disease and Transplantation Forum 2022;1; DOI:10.5603/RDTF.2022.0001.

W marcu br. na łamach Renal Disease and Transplantation opublikowano nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNefD) dotyczące postępowania u dziecka z zespołem nerczycowym (ZN). Najważniejsze zmiany dotyczą rozpoznawania oraz leczenia ZN. 
Według nowej definicji, ZN u dzieci rozpoznaje się na podstawie:
•    utraty białka z moczem w pierwszej porannej porcji moczu lub 24-godzinnej zbiórce moczu, w ilości: wskaźnik białko/kreatynina w moczu ≥ 2 mg białka/1 mg kreatyniny (≥ 200 mg białka/1 mmol kreatyniny) lub wynik > 3+ na obecność białka w teście paskowym; alternatywnie białkomocz w 24-godzinnej zbiórce moczu > 50 mg/kg m.c./dobę 
oraz 
•    obniżenia stężenia albumin w surowicy < 3 g/dl (< 30 g/l) lub obecności obrzęków przy braku możliwości oznaczenia stężenia albumin w surowicy. 

Zmianom uległy też definicje steroidowrażliwego ZN oraz pierwotnej steroidoopornośći. ZN steroidowrażliwy rozpoznaje się w przypadku ustąpienia białkomoczu do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia kortykosteroidami w dawkach standardowych, natomiast pierwotną steroidooporność – przy braku całkowitej remisji po 4-tygodniowym leczeniu pierwszego rzutu ZN kortykosteroidami. 
Skrócono również czas leczenia pierwszego rzutu ZN – według nowego schematu, początkowy czas leczenia prednizonem w dawce 40 mg/m2 p.c./48 godz. lub 1,5 mg/kg m.c./48 godz. wynosi 4 tygodnie, następnie w ciągu kolejnych 4 tygodni następuje redukcja dawki, aż do całkowitego odstawienia. Tym samym czas leczenia pierwszego rzutu ZN skrócił się do 12 tygodni. 
Szczegółowe opracowanie zmian w porównaniu z dokumentem PTNefD z 2015 r. zostanie opublikowane w numerze 4/2022 „Standardów Medycznych Pediatria”.

Źródło zdjęcia: freepik.com


Podobne aktualności