Witamina D3 i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby u dzieci – wyniki kontrolowanego badania z randomizacją

2022-11-30

article image

Witamina D3 i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby u dzieci – wyniki kontrolowanego badania z randomizacją

Autor: Michał Pac

Opracowanie na podstawie: El Amrousy D, Abdelhai D, Shawky D. Vitamin D and nonalcoholic fatty liver disease in children: a randomized controlled clinical trial. Eur J Pediatr 2022;181:579-586.

W lutym br. w czasopiśmie European Journal of Pediatrics opublikowano wyniki kontrolowanego badania z randomizacją (ang. randomized controlled trial, RCT) dotyczącego suplementacji witaminą D3 u dzieci z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD).

Na podstawie wyników badań na modelach zwierzęcych i badań u dorosłych autorzy przypuszczali, że zmniejszone stężenie witaminy D3 w surowicy krwi wiąże się z progresją i cięższym przebiegiem klinicznym NAFLD.

W badaniu uwzględniono 109 pacjentów z potwierdzoną biopsyjnie NAFLD. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z 2 grup: interwencyjnej, w której otrzymywali witaminę D3 w dawce 2000 IU/dobę przez 6 miesięcy, lub kontrolnej, w której w tym samym czasie otrzymywali placebo. Przed zakończeniem oraz po zakończeniu obserwacji u pacjentów wykonywano biopsję wątroby oraz oznaczano parametry laboratoryjne.

U uczestników otrzymujących witaminę D3 w preparatach biopsyjnych po zakończeniu badania obserwowano istotne zmniejszenie stłuszczenia i nasilenia zmian zapalnych, jednak nie odnotowano zmian w zakresie zwyrodnienia balonowatego hepatocytów ani włóknienia. Spośród parametrów laboratoryjnych istotnej redukcji uległy wartości aminotransferaz: asparaginianowej (AST) i alaninowej (ALT), trójglicerydów, frakcji lipoprotein o małej gęstości (ang. low-density lipoproteins, LDL), glukozy, insuliny i wskaźnika HOMA-IR (ang. homeostasis model assessment of insulin resistance), a istotnie wzrosły stężenie witaminy D3 i frakcji lipoprotein o dużej gęstości (ang. high-density lipoproteins, HDL).

Uzyskane przez autorów wyniki badania wskazują na potencjalnie korzystną rolę witaminy D3 w leczeniu NAFLD u dzieci.

Pełny opis badania jest dostępny pod adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-021-04243-4


Podobne aktualności