Dzieci z zapaleniem migdałków mogą wrócić do szkoły już po 12 godzinach leczenia

2016-01-25

article image

Dzieci z zapaleniem migdałków mogą wrócić do szkoły już po 12 godzinach leczenia

 

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Schwartz RH, Kim D, Martin M i wsp. A Reappraisal of the Minimum Duration of Antibiotic Treatment Before Approval of Return to School for Children With Streptococcal Pharyngitis. Pediatr Infect Dis J 2015;DOI: 10.1097/INF.0000000000000883.

 

Zgodnie z rekomendacjami CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i IDSA (Infectious Diseases Society of America), dzieci z rozpoznanym paciorkowcowym zapaleniem gardła i migdałków muszą przyjmować antybiotyk przez co najmniej 24 godziny, zanim wrócą do szkoły lub przedszkola[1],[2]. Na łamach The Pediatric Infectious Disease Journal Schwartz i wsp. opublikowali wyniki badania przeprowadzonego w celu oceny, czy po 12 godzinach od podania pojedynczej dawki amoksycyliny u dziecka z anginą paciorkowcową ustępuje gorączka i wraca dobre samopoczucie oraz czy wyniki szybkiego testu antygenowego i posiewu wymazu z gardła są ujemne.

W badaniu uczestniczyło 111 dzieci (wiek: 2-17 lat, średnia: 7 lat) konsultowanych przez lekarzy z powodu bólu gardła, u których stwierdzono zaczerwienienie błony śluzowej i dodatnie wyniki szybkich testów antygenowych. Wszyscy pacjenci spełniający te kryteria otrzymywali w gabinecie lekarskim pierwszą dawkę antybiotyku – amoksycylinę w postaci zawiesiny (400 mg/5 ml) w ilości 50 mg/kg m.c./dobę podawanej raz dziennie. Uczestników badania podzielono na 2 grupy: dzieci z 1. grupy (n=60) miały otrzymać drugą dawkę antybiotyku na co najmniej 1 godzinę przed ponowną wizytą u lekarza; pacjenci z 2. grupy (n=51) drugą dawkę leku przyjmowali po wizycie kontrolnej.

U 6 pacjentów (10%) z 1. grupy i u 4 (8%) z 2. grupy wyniki testów antygenowych drugiego dnia były dodatnie (różnica nie była istotna statystycznie). U 91% dzieci badanych w przedziale od 11 do 23 godzin po podaniu pierwszej dawki amoksycyliny test antygenowy w kierunku paciorkowców z grupy A był ujemny, niezależnie od tego, czy chory otrzymał drugą dawkę antybiotyku przed badaniem, czy nie. Autorzy publikacji nie stwierdzili występowania związku pomiędzy czasem, jaki upłynął od początku leczenia, a wynikiem drugiego testu. W badaniu posiewów wymazów z gardła pobranych przed rozpoczęciem i w drugim dniu leczenia pomiędzy grupami nie zaobserwowano różnic w stopniu zmniejszenia liczby kolonii.

Jak podsumowują autorzy publikacji, otrzymane wyniki wskazują na możliwość bezpiecznego uczęszczania do szkoły dzieci z paciorkowcowym zapaleniem gardła i migdałków podniebiennych, które rozpoczęły leczenie amoksycyliną co najmniej 12 godzin wcześniej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że szybkość działania amoksycyliny może być inna niż rekomendowanej w Polsce penicyliny V. W badaniu przeprowadzonym przez Snellmana i wsp. 1/3 dzieci leczonych penicyliną z powodu paciorkowcowego zapalenia gardła miała dodatnie wyniki posiewów rano drugiego dnia leczenia, nawet gdy pierwsza dawka antybiotyku została podana przed godziną 13[3]. Inne badania, m.in. Randolpha i wsp., wskazywały na skuteczność leczenia penicyliną lub cefadroksylem już po 18 godzinach terapii – dodatnie posiewy wymazów z gardła pobranych 18-24 godziny po rozpoczęciu leczenia otrzymano jedynie u 3% dzieci[4].


Podobne aktualności