Metabolity bakterii komensalnych hamujące aktywność SARS-CoV-2

2022-01-21

article image

Metabolity bakterii komensalnych hamujące aktywność SARS-CoV-2

Opracowanie na podstawie: Piscotta FJ, Hoffmann HH, Choi YJ i wsp. Metabolites with SARS-CoV-2 Inhibitory Activity Identified from Human Microbiome Commensals. mSphere 2021;6(6):e0071121; DOI:10.1128/mSphere.00711-21.

Ludzka mikrobiota składa się z licznych gatunków bakterii kolonizujących m.in. skórę, drogi oddechowe czy przewód pokarmowy, które są miejscem częstych infekcji wirusowych. Bakterie te wydzielają substancje o udowodnionym wpływie na organizm człowieka, jak również na inne mikroorganizmy. Nowe badania wskazują na możliwy wpływ produkowanych przez mikrobiotę małych cząsteczek także na ryzyko i przebieg infekcji wirusowych.

W grudniu 2021 r. na łamach czasopisma mSphere ukazały się wyniki badania Piscotta i wsp. poświęconego wpływowi substancji produkowanych przez bakterie komensalne na przebieg zakażenia SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). W ramach badania do hodowli komórkowych zakażanych nowym koronawirusem dodawano ekstrakty z 50 filogenetycznie różnych, często spotykanych w mikrobiocie człowieka bakterii.

Na tej podstawie zidentyfikowano 3 metabolity działające przeciwko SARS-CoV-2: IPA (N6-(D2-isopentenyl)adenosine), tryptaminę – agonistę receptora 5-HT (5-hydroxytryptamine receptor), oraz BIP (2,5-bis(3-indolylmethyl)pyrazine). Najsilniejsze działanie wykazywała IPA, natomiast w przypadku tryptaminy odnotowano działanie przeciwwirusowe już w stężeniach występujących w przewodzie pokarmowym człowieka. Co ciekawe, wszystkie 3 substancje wykazują podobieństwa w budowie i/lub mechanizmie działania do syntetycznych leków przeciwwirusowych stosowanych w przebiegu COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019).

Jak podsumowują wyniki badania autorzy omawianej pracy, konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu analizy interakcji pomiędzy mikrobiotą, organizmem człowieka a SARS-CoV-2. Kolejne badania dotyczące flory bakteryjnej mogą umożliwić identyfikację nowych cząsteczek o działaniu przeciwwirusowym.

Omawiana praca dostępna jest pod adresem: https://journals.asm.org/doi/10.1128/mSphere.00711-21


Podobne aktualności