Wzrost zapadalności na cukrzycę typu 1 u dzieci w trakcie pandemii COVID-19

2022-02-03

article image

Opracowanie na podstawie: 
Gottesman BL, Yu J, Tanaka C i wsp. Incidence of New-Onset Type 1 Diabetes Among US Children During the COVID-19 Global Pandemic. JAMA Pediatr 2022 Jan 24; DOI:10.1001/jamapediatrics.2021.5801.
Kamrath C, Rosenbauer J, Eckert AJ i wsp. Incidence of Type 1 Diabetes in Children and Adolescents During the COVID-19 Pandemic in Germany: Results From the DPV Registry. Diabetes Care 2022 Jan 17:dc210969; DOI:10.2337/dc21-0969.

Opublikowane w styczniu 2022 r. wyniki 2 niezależnych badań wskazują na wzrost zapadalności na cukrzycę typu 1 u dzieci w trakcie pandemii COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019).

Na łamach czasopisma JAMA Pediatrics ukazały się wyniki retrospektywnej analizy bazy danych dziecięcego szpitala o trzecim stopniu referencyjności w Kalifornii. W porównaniu z okresem od 19 marca 2015 do 18 marca 2020 r. w trakcie pandemii COVID-19 (dane zebrane z 19 marca 2020-18 marca 2021) stwierdzono istotnie większą zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci. Odnotowano w tym czasie 187 nowych przypadków choroby, podczas gdy rok wcześniej stwierdzono ich 119 (wzrost o 57%). Tylko u 4 ze 187 pacjentów zdiagnozowano przy przyjęciu COVID-19. Wiek pacjentów, z-score BMI, stężenie HbA1 i odsetek dzieci wymagających hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii były porównywalne w czasie pandemii z latami ją poprzedzającymi. Stwierdzono jednak istotnie częstsze występowanie kwasicy ketonowej w chwili przyjęcia (49,7% vs 40,7%).

Podobne obserwacje poczynili Kamrath i wsp. W badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Diabetes Care, przeanalizowano dane z niemieckiego rejestru pacjentów pediatrycznych ze zdiagnozowaną w wieku 6 miesięcy-18 lat cukrzycą typu 1. W czasie pandemii COVID-19, w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021 r., zaobserwowano istotnie większą zapadalność na cukrzycę typu 1 w porównaniu ze spodziewanym odsetkiem zachorowań obliczonym na podstawie danych z lat 2011-2019 (24,4 na 100 tys./rok vs 21,2 na 100 tys./rok; p < 0,001). Ponadto szczyt zapadalności na cukrzycę typu 1 nastąpił ok. 3 miesięcy po szczycie zachorowań na COVID-19.

Nie określono możliwych przyczyn tych obserwacji, chociaż Kamrath i wsp. sugerują, iż pandemia COVID-19 jest pośrednio, a nie bezpośrednio, związana z odnotowanymi wzrostami zapadalności na cukrzycę typu 1.


Podobne aktualności